Ammatillisen koulutuksen reformi

Mikä muuttuu ammatillisen koulutuksen reformin myötä?

Ammatillinen koulutus uudistetaan kokonaisuudessaan 1.1.2018 alkaen. Tavoitteena on, että ammatillinen koulutus pystyy vastaamaan nykyistä nopeammin työelämän muutoksiin ja tulevaisuuden osaamistarpeisiin.

Opiskelija keskiössä

Tulevan uudistuksen tarkoituksena on auttaa opiskelijaa saamaan tarvitsemansa ammattitaito joustavan ja henkilökohtaisen suunnitelman avulla. Opintoihin on jatkuva haku. Opinnot voi siis aloittaa kesken lukuvuoden. Opiskelijalla on mahdollisuus hankkia osaamista joustavasti eri tavoin ja aikaisemmin hankittu osaaminen tunnustetaan osaksi opintoja.

Kaikille laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS). Se on suunnitelma, johon kirjataan, millaista osaamista opiskelija tarvitsee ja miten sitä hankitaan eri oppimisympäritöissä. Suunnitelman tekemiseen voi halutessaan osallistua myös alaikäisen huoltaja. Opiskelijalle annetaan koulutusta osaamisvajeeseen, joka voi lyhentää opiskeluaikaa erityisesti aikuisopiskelijoiden kohdalla. Opiskelijat voivat valmistua tutkintoon eri aikoina.

Tutkintorakenne

Nykyinen kolmiportainen tutkintorakenne (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto) säilyvät, mutta tutkinnot ovat jatkossa nykyistä laaja-alaisempia. Jatkossa nuorten ja aikuisten koulutus toteutetaan samalla tavalla henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Osaaminen näytetään pääsääntöisesti käytännön työtilanteissa.

Yhteistyössä työelämän kanssa

Opiskelun aikana koulutus työpaikalla järjestetään määräaikaiseen työsopimukseen perustuvana oppisopimuksena tai ilman työsopimussuhdetta toteutettavana koulutussopimuksena, joka korvaa nykyisen työssäoppimisen. Koulutussopimusta ja oppisopimusta on mahdollista yhdistellä joustavasti. Opiskelijoiden ohjausta työpaikalla vahvistetaan opettajien ja työpaikkaohjaajien yhteistyönä.