Henkilöt pitelevät käsissään palapelin palasia

Työelämälle

Kankaanpään opiston opetus tapahtuu sulautetulla teknologiatuetulla yhteisöllisellä oppimisella työpaikalla tapahtuvan oppimisen, projektioppimisen ja ongelmaperustaisen oppimisen menetelmin elämälähtöisen suunnittelun (Life-Based Design) viitekehyksessä.

Pedagoginen strategia

Ohjaava opettajuus, uusi ohjaus ja oppiminen, toimivat Kankaanpään opiston pedagogisena strategisena linjauksena. Ammatillisen koulutuksen reformi korostaa tietoperusteisuutta kehittämisen ja päätöksenteon pohjana. Tiedolla johtamisen tärkeys korostuu entisestään kaikessa toiminnassa. Näille linjauksille on myös Satakunnan maakuntaliitto antanut tukensa.

Tiedotus, neuvonta ja ohjaus

Sivuston painopisteenä on toimia tiedotus-, neuvonta-, ohjauspalveluna opiskelijalle, työelämän toimijoille ja muille sidosryhmille. Sivusto toimii moniohjauksen välineenä työelämän toimijoille ja opiskelijoille opiskelijoiden työssä tapahtuvan oppimisen aikana. Tämä yhtenäinen moniohjauksen toimintamalli on käytössä kaikissa Kankaanpään opiston ammatillisissa koulutuksissa.

Kankanpään opiston toimipisteet

Kankaanpään opiston toiminta laajenee ja keskittyy entistä enemmän Tampereelle. Voimme tarjota koulutuksia ympäri Suomen asiakkaan tarpeiden mukaan. Räätälöity koulutustarjonta pyrkii vastaamaan työelämän tarpeisiin nopealla aikataululla.