Koulutukset muuttuvat

Uusi ammatillinen koulutus

Työelämä muuttuu. Ammatteja syntyy ja katoaa. Teknologia kehittyy. Ansaintalogiikat uudistuvat. Opiskelijoiden tarpeet yksilöllistyvät. Osaamista uudistetaan läpi työuran. #AMISREFORMI

Siirtymäsäännökset

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) ja asetuksen siirtymäsäännökset.

Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset.

 

Ammatillisen koulutuksen reformisanasto

Sanasto voi täsmentyä eduskuntakäsittelyn aikana. Termit julkaistaan kokonaisuudessaan OKSA‐sanastossa myöhemmin.

Opintojen henkilökohtaistaminen

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS)

Mikä muuttuu työelämälle?

Nopeampi reagointi työelämän tarpeisiin – osaavaa työvoimaa työpaikoille.

Kestävän koulutuksen kehittäminen

Askelmerkkejä kestävän koulutuksen kehittäjille.

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra: sitra.fi – Kestävä koulutus