Ammatillinen koulutus uudistuu – koulutus lähemmäksi työelämää

Ammatillinen koulutus uudistetaan kokonaisuudessaan 1.1.2018 alkaen.

Reformissa uudistetaan rahoitusta, ohjausta, toimintaprosesseja, tutkintojärjestelmää ja järjestäjärakenteita. Tavoitteena on, että ammatillinen koulutus pystyy vastaamaan nykyistä nopeammin työelämän muutoksiin ja tulevaisuuden osaamistarpeisiin.

Kankaanpään opistolle on aina ollut tärkeää hyvät työelämäyhteydet ja koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän tarpeiden mukaisesti. Opiskelijat ovat saaneet osan osaamistaan työpaikoilla oppien ja haluamme kanssanne edelleen syventää yhteistyötä ammatillisen koulutuksen uuden lain (531/2017) astuessa voimaan 1.1.2018. Nykyisen työssä oppimisen ja näyttöjen järjestämisen tilalle tulee uusi koulutussopimus. Oppisopimuskoulutus jatkaa pääsääntöisesti vanhan toteuttamistavan mukaisesti.

Oppisopimuskoulutuksessa opiskelija on työsuhteessa, jossa maksetaan työsopimuksen mukaista palkkaa ja työnantajalle koulutuskorvausta. Oppisopimus solmitaan työnantajan ja koulutuksen järjestäjän välille kuten ennenkin.

Voimassa olevat järjestämis‐ ja puitesopimukset on tehty vanhan lainsäädännön mukaisesti, joten ne eivät voi enää olla voimassa uuden lainsäädännön voimaantullessa. Esimerkkinä voidaan mainita mm. koulutuskorvaukset, joita uuden lainsäädännön nojalla ei voida enää maksaa koulutussopimusten osalta. Lainsäädännön muutoksen johdosta järjestämis‐ ja puitesopimukset irtisanotaan tällä ilmoituksella päättymään 31.12.2017. Irtisanomisesta huolimatta näiden sopimusten ehtoja sovelletaan niiden määräaikaisten oppisopimuskoulutusten ja  yössäoppimisjaksojen osalta, jotka on aloitettu ennen uuden lain voimaantuloa.

Oppisopimuskoulutus katsotaan alkaneeksi silloin, kun opiskelijan ja työnantajan välisessä kirjallisessa määräaikaisessa työsopimuksessa tai  virkamiehen ja työnantajan välisessä kirjallisessa määräaikaisessa sopimuksessa tarkoitettu oppisopimussuhde syntyy. Työssäoppimisjakso katsotaan alkaneeksi, kun opiskelija on aloittanut osaamisen hankkimisen työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä siten, kuin koulutuksen järjestäjä ja työnantaja ovat kirjallisesti sopineet.

Ennen vuotta 2018 alkaneet määräaikaiset työssäoppimis‐ ja oppisopimusjaksot toteutetaan sopimuksen tekohetkellä voimassa olleen lainsäädännön mukaisina jo aiemmin solmittuja sopimuksia soveltaen.

Uusi koulutussopimusmalli 1.1.2018 alkaen

Työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa otetaan käyttöön uusi koulutussopimusmalli. Se mahdollistaa opiskelijan osaamisen hankkimisen erilaisissa työympäristöissä ja yritykselle joustavan mahdollisuuden päättää milloin ja miten paljon oppimismahdollisuuksia opiskelijalle tarjotaan. Koulutussopimus korvaa aiemmat työssäoppimisen järjestämiseen liittyvät sopimukset. Uudistuksen myötä löydämme yhdessä joustavia ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Lisäämme ja monipuolistamme työpaikalla tapahtuvaa opiskelua sekä vahvistamme ohjausta opettajien ja työpaikkaohjaajien yhteistyössä. Uskomme, että yhteistyö työelämän kanssa jatkuu ja syvenee lakimuutoksen edellyttämät muutokset huomioiden.

Lisätietoja aiheesta: minedu.fi/amisreformi