Nainen työskentelee tietokoneella

Henkilökohtaistaminen

Henkilökohtaistaminen on tutkinnon suorittajan / opiskelijan ohjausta ja neuvontaa sekä opetuksen ja tukitoimien asiakaslähtöistä suunnittelua ja toteutusta. Henkilökohtaistamissuunnitelma on kolmivaiheinen prosessi ja se sisältyy hakeutumiseen, tutkinnon suorittamiseen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimiseen.

Henkilökohtaistamisen prosessi toteutuu ja jatkuu läpi tutkintokoulutuksen ja tutkinnon tai tutkinnon osan suorittamisen. Koulutussuunnittelija / ryhmävastaava ja opiskelija laativat yhdessä opiskelijalle henkilökohtaistetun opiskelusuunnitelman. Henkilökohtaistettu suunnitelma kirjataan Henkilökohtaistamisasiakirjaan, jota täydennetään koulutuksen kuluessa.

Hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamisessa selvitetään hakijan aikaisemmin saavuttama osaaminen ja muut lähtökohdat, tavoiteltu tutkinto ja koulutustarve sekä ohjauksen ja erityisten tukitoimien tarve.