Sormi koskettaa sähköistä kosketuspintaa, grafiikkakuva

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Tervetuloa opiskelemaan Kankaanpään opistoon johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
helposti verkko-opintoina työn ohessa!

Perustiedot

Missä: verkko-opinnot

Kesto: 1–2 vuotta

Hinta: 900 €

Laajuus: 180 osp

Voit aloittaa opinnot myös tutkinnon osista!

Verkko-opinnot on laadittu palvelemaan opiskelijan yksilöllistä opinpolkua. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan heti opintojen alkuvaiheessa henkilökohtainen opiskelun kehittämissuunnitelma ja sitä päivitetään opintojen edetessä.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto antaa laajat valmiudet oman yritystoiminnan ja työyhteisön kehittämiseen. Opiskelijat saavat käyttöönsä monipuoliset muutosjohtamisen työkalut, jotka muokataan yrityksen tarpeiden mukaisesti. Opiskelun aikana laaditaan vain omaan työyhteisöön liittyviä kehittämistöitä. Osaaminen osoitetaan omassa johtamistyössä.

Kenelle koulutus soveltuu?

Toimitko organisaatiossasi vastuuhenkilönä tai johdatko työtiimiä? Onko organisaatiossasi käynnissä muutos? Tarvitsetko muutosjohtamiseen työkaluja?

Opiskelijat toteuttavat opintojen aikana johtamiseen ja vuorovaikutustaitoihin liittyvän 360-kyselyn. Sen pohjalta laaditaan laaja johtajana kehittymisen suunnitelma. Opintojen aikana toteutetaan monipuolisia omaan yritystoimintaan tai omaan työyhteisöön liittyviä kehittämisprojekteja.

Tutkinto on suunnattu yrittäjille sekä johto- ja esimiestehtävissä toimiville, joilla on sekä toimialaansa että organisaationsa toimintaan asiantuntemusta. He vastaavat yksikkönsä tai oman vastuualueensa toiminnan johtamisesta niin, että organisaation visiot, strategiat ja tavoitteet toteutuvat.

Tutkinto soveltuu mm. sairaanhoitopiireissä, kunnissa, kuntayhtymisissä, valtion hallinnossa ja yksityisissä liikelaitoksissa toimiville sekä yrittäjille.

Rakenne – mistä tutkinto koostuu?

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on työelämälähtöinen tutkinto, joka palvelee työyhteisöjen, organisaatioiden ja yritysten johtamista. Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto muodostuu kolmesta tutkinnon osasta: johtajana toimiminen (pakollinen tutkinnon osa 80 osp) ja kahdesta valinnaisesta osasta yhteensä 100 osp.

Valinnaiset tutkinnon osat ovat: strategiatyön johtaminen, projektin johtaminen, työyhteisön kehittämisen johtaminen, henkilöstön ja osaamisen johtaminen, asiakkuuksien johtaminen, talouden johtaminen tai tuotanto- ja palveluprosessien johtaminen.

Tutustu täältä tarkempiin johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon perusteisiin.

Huomioimme opintojen kestossa aiemmin suoritetuista korkeakouluopinnoista enimmillään 15 osp, mahdollisesti tutkinnon osan ammatti- tai erikoisammattitutkinnoista sekä työkokemuksen johtamistyössä.

Opiskelutapa – miten opiskelen?

Saat opintojen alussa käyttöösi Office 365 sähköpostin ja Officen työkalut (mm. World, Excel, Power Point, Teams) opintojen ajaksi. Muita tärkeitä oppimisalustoja ovat Moodle ja Wilma. Moodle tukee opintojen teoriaosuutta, Wilmaan tehdään mm. oman osaamisen osoittamisen suunnitelma ja itsearviointi ennen näytön arviointikeskustelua ja arviointipäätöstä.

Hyödynnämme Teamsiä opintopiirityöskentelyssä. Verkkoluentojen ja tehtävien lisäksi  käytössäsi on myös Koulutus Online-luentoja puuttuvan osaamisen hankintaan. Voit hyödyntää palvelua koko opintojesi ajan.

Verkko-opinnoissa teet tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksittain johtamistyön keskeisistä sisällöistä johdettuja, oman organisaatiosi arkeen ja hyvinvointiin liittyviä tehtäviä, jotka puretaan opintopiirityöskentelyssä. Samalla saat palautetta ja asiantuntevaa ohjausta johtamistyöhösi.

Samaan aikaan verkko-opintojen kanssa opitaan omassa johtamistyössä joko koulutus- tai oppisopimuksella. Koulutus- ja oppisopimukset laaditaan jokaiselle opintojaksolle erikseen. Opintoja ei voi suorittaa ilman työpaikkaa. Osaaminen osoitetaan tutkinnon osittain omassa johtamistyössä.

Lue lisää työelämässä oppimisesta OPH:n sivuilta: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/tyoelamassa-oppiminen

Miten osaaminen osoitetaan?

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoa suorittavilta edellytämme voimassa olevaa työsuhdetta johto- tai esimiestehtävissä tai yrittäjänä.

Osaaminen osoitetaan tutkinnon osittain omassa johtamistyössä ja näytöt arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Näytön arviointiin osallistuu saman organisaation esimies ja opiston opettaja-arvioija.

Arviointi suoritetaan vertaamalla työsuorituksia ja kirjallisia dokumentteja valtakunnalliseen johtamisen ja yritysjohtamisen tutkinnon perusteiden kriteereihin. Yrityksissä voimme käyttää tarvittaessa myös organisaation ulkopuolista näytön arvioijaa.

Arviointipäätös lähetetään kaikille osapuolille sähköisesti allekirjoitettavaksi, jonka jälkeen se siirtyy sähköiseen arkistoon.

Koulutuksen jälkeen?

Monet organisaatiot edellyttävät esimiestehtävissä toimivilta johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittamista. Suoritettuasi tutkinnon olet samalla parantanut merkittävästi työmarkkina-asemaasi ja käytössäsi on ajantasaiset johtamisen työkalut, joita myös osaat käyttää tarkoituksen mukaisesti yrityksesi tai organisaatiosi toiminnan kehittämiseen.

Johtamisen ja yritysjohtamisen osaamisalan suorittanut osaa johtaa, suunnitella ja kehittää yrityksen tai vastuualueensa toimintaa. Hän osaa kehittää toimintaansa ja osaamistaan johtajana tai yrityksen omistajana. Hän osaa johtaa yrityksen tai vastuualueen henkilöstöä, taloutta ja kehittää toiminnan tuloksellisuutta.

Miten koulutus muutti minua ihmisenä/yrityksenä? -Lue opiskelijoiden vastauksia! 

Opiskelijat vastasivat tutkinnon osien alustalle linkitettyyn Padlet-pohjan kysymykseen: Miten koulutus muutti minua ihmisenä/yrityksenä?

Koko tutkinnon suorittaminen:

”Työnantaja oli erittäin tyytyväinen saamaani koulutukseen. Minulle on lisätty johtamisvastuuta opintojen tuomien valmiuksien ansiosta. Asiakkuuksien johtamisen kehittämisprojektin ansiosta Työpaikkani on kyennyt lisäämään liikevaihtoa kuluvan syksyn aikana.”

Asiakkuuksien johtaminen tutkinnon osa:

”Koulutus antoi paljon uutta näkökulmaa niin minulle, kuin myös johtoryhmälle ja yhtiölle. Koen, että koulutus toimi samalla minulle myös työnohjauksena, antaen lisää eväitä myös omaan yhtiön sisäiseen työnohjaukseen, jota säännöllisesti teen.”

”Itsevarmuus sekä innokkuus johtamiseen on kasvanut kurssin myötä!”

”Koko tiimimme on saanut uusia keinoja mm. parantaaksemme laadukasta hoitotyötä sekä entisestään työyhteisöämme.”

Talouden johtaminen tutkinnon osa:

”Opintokokonaisuudessa käytiin riittävällä tarkkuudella läpi talouden tunnusluja ja mittareita.”

”KoulutusOnline oli aktiivisessa käytössä.”

Työyhteisön kehittämisen johtaminen tutkinnon osa:

”Koulutus vahvisti ajatusta siitä, että vielä tulevaisuudessa haluan työskennellä asiakkuuksien parissa ja sain siihen hyviä työkaluja.”

”Olen saanut johtamiseen uusia näkökulmia. Työyhteisömme on kehittynyt kehittämään entisestään toimintaamme tiiminä. Myöskin olemme saaneet uusia työkaluja parantaaksemme/selkiyttääksemme työtämme.” 

Johtajana toimiminen tutkinnon osa:

”Tehtävät vieneet syvemmälle omaan työhön/yritykseen ja avartaneet näkemystä paljon.”

”Saimme sopivasti tukea opintopiireissä ja oli myönteistä, että osallistujat toimivat eri aloilla. Vertaisoppijoiden kokemukset johtamisesta saivat kuitenkin samantapaisen kosketuspinnan kaikilla osallistujilla.”

 

Kysymysmerkin grafiikkaKysyttävää?

Haluaisitko lisätietoja? Ota yhteyttä!

Marja Kallioniemi, rehtori
Puh. 044 7729 249 • marja.kallioniemi@kopisto.fi

Pauli Pukaralammi, opettaja
Puh. 040 7413167pauli.pukaralammi@kopisto.fi

Hehkulampun grafiikkaMiten haen koulutukseen?

Tutkintoon on jatkuva haku.

Liitä hakemukseesi kaikki koulutodistuksesi sekä koulutuksen kannalta olennaiset työ- ja harrastustodistukset. Lisätietoja liitteistä saat koulutuksen vastuuopettajalta.

Huom! Maksuton peruutus 14 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista laskutetaan ensimmäinen osio / laskutuserä sekä toimistomaksu 30€. Opintojen keskeytyessä laskutetaan meneillään oleva osio / laskutuserä kokonaisuudessaan. Mitään koulutusmaksuja ei palauteta. Ylivoimaisen esteen sattuessa ennen koulutuksen alkamista laskutetaan toimistomaksu 30€ ja esteestä on toimitettava lääkärintodistus. Kankaanpään opisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Voit suorittaa Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnosta myös erillisiä tutkinnonosia.

Sähköpostigrafiikka

Palautetta johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnosta

Keräämme näyttötutkinnoista valtakunnallista ARVO-palautetta. Ensimmäinen palautekysely lähetetään osallistujille noin kuukausi sen jälkeen, kun henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) on hyväksytty. Seuraava palautekysely kerätään noin kuukausi siitä, kun näyttötutkinto on kokonaan suoritettu.