Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Perustiedot

Missä: Verkko-opinnot

Kesto: 1–2 vuotta

Hinta: 200 € / tutkinnon osa (kokonaishinta muodostuu suoritettavien tutkinnon osien määrästä, viiden suoritettavan tutkinnon osan hinta on yhteensä 1000 €) Laskutus tapahtuu tutkinnon osittain.

Laajuus: 150 osp

Tervetuloa opiskelemaan Kankaanpään opiston järjestämä kasvatus ja ohjausalan ammattitutkinto, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisalalla. Voit opiskella työn ohessa, sillä tämä ammattitutkintoon tähtäävä koulutus on monimuoto-opiskelua, ja voit osallistua koulutukseen myös oppisopimuksella.

Työ kasvatus- ja ohjausalalla vaatii asiakaslähtöisyyttä, palvelumyönteisyyttä, tehokkaita vuorovaikutustaitoja sekä hyvää moraalista harkintaa. Ammattitutkintoon tähtäävä koulutus on monimuoto-opiskelua, ja voit osallistua koulutukseen myös oppisopimuksella.

Rakenne – mistä tutkinto koostuu?

Ammattitutkinto on näyttötutkinto ja tutkinnon suorittaminen etenee henkilökohtaisen suunnitelman perusteella. Koulutus muodostuu viidestä tutkinnon osasta (neljä pakollista ja yksi valinnainen).

Pakolliset tutkinnon osat

  • Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla, 20 osp
  • Oppijan ja oppimisen ohjaus, 40 osp
  • Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä, 30 osp
  • Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus, 40 osp

Valinnaisena tutkinnon osana mm.

  • Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä, 20 osp
  • Suomen kielen lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen ohjaus, 10 osp
  • Kuvallisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa, 10 osp

Vaatimukset – voinko minä hakeutua koulutukseen?

Vaatimuksena koulutukseen osallistumiseen on peruskoulu- ja lukio/yo-tutkinto tai ammatillinen koulutus tai noin 3 vuoden työkokemus.

Lisäksi on huomioitava SORA-lainsäädäntö, jonka mukaan opiskelijaksi ei voida ottaa sellaista henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen.

Opiskeluun ja ammatissa toimimiseen sisältyy myös alaikäisen turvallisuutta koskevia vaatimuksia (32 §). Laki ammatillisesta koulutuksesta L 631/1998 ja L 952/2011.

Opiskelutapa – miten opiskelen?

Tutkintokoulutus suoritetaan kokonaan verkossa ja näytöt toteutetaan omalla työpaikalla.

Työpaikalla oppiminen toteutetaan koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan toimintaympäristöissä.

Koulutuksen jälkeen?

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja tekee töitä opetus-, kasvatus- ja ohjausaloilla, ja toimii oman työnsä asiantuntijana moniammatillisessa työympäristössä ja yhteistyöverkostoissa.

Ohjaaja osallistuu eri-ikäisten ja kulttuuritaustaltaan erilaisten asiakkaiden kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen mm. perusopetuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, lukioissa sekä koululaisten aamu- ja iltapäivä- ja vapaa-ajan toiminnoissa.

Kysyttävää?

Haluaisitko lisätietoja? Ota yhteyttä!

Hillevi Korkeamäki, koulutussuunnittelija
Puh. 044 7729 243 • hillevi.korkeamaki@kopisto.fi

Kesän aikana tulleet hakemukset käsitellään viikolla 32-33. Seuraava valintatilaisuus järjestetään keskiviikkona 31.8.2021.

Miten haen koulutukseen?

Tutkintoon on jatkuva haku. Koulutukseen voit hakeutua milloin tahansa lukuvuoden aikana, koska tutkinto on näyttötutkinto, ja sen suorittaminen etenee henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Muistathan skannata ja liittää tutkintotodistuksesi sekä mahdolliset alan työtodistuksesi jo hakukortin liitteeksi!

Huom! Maksuton peruutus 14 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista laskutetaan ensimmäinen osio / laskutuserä sekä toimistomaksu 30€. Opintojen keskeytyessä laskutetaan meneillään oleva osio / laskutuserä kokonaisuudessaan. Mitään koulutusmaksuja ei palauteta. Ylivoimaisen esteen sattuessa ennen koulutuksen alkamista laskutetaan toimistomaksu 30€ ja esteestä on toimitettava lääkärintodistus. Kankaanpään opisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Palautetta koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisalalta

Keräämme näyttötutkinnoista valtakunnallista ARVO-palautetta. Ensimmäinen palautekysely lähetetään osallistujille noin kuukausi sen jälkeen, kun henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) on hyväksytty. Seuraava palautekysely kerätään noin kuukausi siitä, kun näyttötutkinto on kokonaan suoritettu.