Ammatillisen koulutuksen uudistus vahvistaa opiskelijan yksilöllistä opintopolkua

Kaikki alkaa suunnittelusta

Opiskelija ja opettaja suunnittelevat opinnot yhdessä. Henkilökohtaisessa osaamisen kehittämisen suunnitelmassa (HOKS) huomioidaan aiemmin hankittu osaaminen ja mahdollinen tarvittava tuki. Nykyiset tukitoimet tulevat säilymään ennallaan. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa myös tutkinnon osia. Tämä mahdollistaa opiskelijalle lyhyemmät opiskeluajat. Opintoja suoritetaan omaan tahtiin, mikä lisää opiskelijan omaa vastuuta opintojen etenemisestä ja edellyttää aktiivisuutta opiskelussa. Osaamisen hankkiminen monipuolisissa oppimisympäristöissä on entistä enemmän ajasta ja paikasta riippumatonta.

Työelämässä hankittu osaaminen tulee lisääntymään

Työpaikat ovat oppilaitosten ohella merkittävä oppimisympäristö. Siellä voidaan olla pidempiä tai lyhyempiä aikoja henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Työelämässä hankittava osaaminen ja sen arviointi suunnitellaan ennen sinne siirtymistä. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ajaksi laaditaan aina koulutuksen järjestäjän ja työpaikan välinen sopimus. Sopimusmalleja on kaksi: koulutussopimus ja oppisopimus. Koulutussopimus on palkatonta osaamisen hankkimista työelämässä. Oppisopimus on palkallista työsuhteessa tapahtuvaa osaamisen hankkimista. Oppisopimuksen solmimiseksi tulee olla hankittuna työpaikka, jossa ollaan valmiita solmimaan työsuhde. Viikkotyöajan pitää olla vähintään 25 tuntia. Opinnot voivat edetä myös kesäaikana koulutussopimuksella tai oppisopimuksena. Työpaikalla tapahtuva oppiminen kirjataan henkilökohtaiseen suunnitelmaan, jota päivitetään opintojen edetessä.

Osaaminen osoitetaan käytännön työtehtävissä

Osaaminen osoitetaan näytöllä pääsääntöisesti työpaikoilla käytännön työtehtävissä. Näytöstä annetaan arviointi, joka siirtyy tutkintotodistukseen. Opintojen aikana opiskelijalle annetaan palautetta opintojen suorittamisesta. Opettajien rooli opetuksessa ja arvioinnissa on edelleen tärkeä, mutta erityisesti heidän tehtävänsä opiskelijan opintojen suunnittelussa ja osaamisen hankkimisen mahdollistajana tulee korostumaan. Osaamista uudistetaan läpi työuran Ammatillinen koulutus antaa yhä jatko‐opintokelpoisuuden korkeamman asteen oppilaitoksiin. Uusi tapa toteuttaa ammatillista koulutusta vahvistaa elinikäisen oppimisen taitoja, joita tarvitaan jatkuvasti muuttuvassa työelämässä. Ennen 1.1.2018 opiskelun aloittanut opiskelija suorittaa opintonsa loppuun niiden tutkinnon perusteiden mukaisesti, joiden mukaan hän aloitti opintonsa.

Lisätietoja opetus‐ ja kulttuuriministeriön sivustolta: minedu.fi/amisreformi