Ohjauksen osaamisala

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Perustiedot

Missä: Verkko-opinnot

Kesto: 1–2 vuotta

Hinta: 200 € / tutkinnon osa (kokonaishinta muodostuu suoritettavien tutkinnon osien määrästä, neljän suoritettavan tutkinnon osan hinta on yhteensä 800 €) Laskutus tapahtuu tutkinnon osittain.

Laajuus: 150 osp

Voit opiskella Kankaanpään opistossa kasvatus ja ohjausalan ammattitutkinnon, ohjauksen osaamisalalla. Opiskelu tapahtuu työn ohessa, sillä tämä ammattitutkintoon tähtäävä koulutus on monimuoto-opiskelua, ja voit osallistua koulutukseen myös oppisopimuksella.

Työ kasvatus- ja ohjausalalla vaatii asiakaslähtöisyyttä, palvelumyönteisyyttä, tehokkaita vuorovaikutustaitoja sekä hyvää moraalista harkintaa. Tutkinnon suorittanut osaa toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä. Hän toimii kasvattajana ja ohjaajana työyhteisössään ja edistää yhteisöllisyyttä ja ammatillista vuorovaikutusta.

Ohjauksen osaamisalan suorittanut hallitsee vaativia asiakas- ja ohjaustilanteita eri-ikäisten kanssa. Hän osaa ohjata yksilöitä ja ryhmiä sekä hyödyntää monialaista verkostoa työssään. Hän toteuttaa elinikäistä ohjausta eri taustaisten ohjattavien kanssa esimerkiksi elämänvaiheiden
muutostilanteissa, työllistymisessä tai lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisessä.

Rakenne – mistä tutkinto koostuu?

Ammattitutkinto on näyttötutkinto ja tutkinnon suorittaminen etenee henkilökohtaisen suunnitelman perusteella. Koulutus muodostuu neljästä tutkinnon osasta (yksi pakollinen ja kolme valinnaista).

Pakollinen tutkinnon osa

  • Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla, 20 osp

Osaamisalan omista valinnaisista tutkinnon osista valitaan kaksi:

  • Lapsen ja nuoren suojelu kasvatusja ohjaustyössä (50 osp)
  • Aikuisten ohjaus eri elämäntilanteissa (50 osp)
  • Osaamisen jatyöllistyvyyden ohjaus (50 osp)

Lisäksi tutkintoon sisältyy yleisiä valinnaisia tutkinnon osia yhteensä 30 osp, esim:

  • Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä, 20 osp
  • Suomen kielen lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen ohjaus, 10 osp
  • Kuvallisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa, 10 osp

Vaatimukset – voinko minä hakeutua koulutukseen?

Vaatimuksena koulutukseen osallistumiseen on peruskoulu- ja lukio/yo-tutkinto tai ammatillinen koulutus tai noin 3 vuoden työkokemus.

Lisäksi on huomioitava SORA-lainsäädäntö, jonka mukaan opiskelijaksi ei voida ottaa sellaista henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen.

Opiskeluun ja ammatissa toimimiseen sisältyy myös alaikäisen turvallisuutta koskevia vaatimuksia (32 §). Laki ammatillisesta koulutuksesta L 631/1998 ja L 952/2011.

Opiskelutapa – miten opiskelen?

Tutkintokoulutus suoritetaan kokonaan verkossa ja näytöt toteutetaan alan työpaikalla. Koulutusillat TEAMSissä toteutetaan tiistaisin klo 17-20 ja keskiviikkoisin klo 16-19.

Työpaikalla oppiminen toteutetaan ohjaajan toimintaympäristöissä.

Koulutuksen jälkeen?

Tutkinnon suorittanut voi työskennellä alan vaativissa tehtävissä eri-ikäisten kasvatus- ja ohjaustyössä, eri koulutusasteilla ja -muodoissa, eri hallinnon aloilla sekä vapaa-ajan toiminnassa. Toimintaympäristönä voi olla julkinen sektori, yksityinen sektori, järjestöt sekä muu kasvatus- ja ohjaustyötä tekevä organisaatio.

Kysyttävää?

Haluaisitko lisätietoja? Ota yhteyttä!

Marja Kallioniemi, rehtori
Puh. 044 7729 249 • marja.kallioniemi@kopisto.fi

 

Miten haen koulutukseen?

Tutkintoon on jatkuva haku. Koulutukseen voit hakeutua milloin tahansa lukuvuoden aikana, koska tutkinto on näyttötutkinto, ja sen suorittaminen etenee henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Kesän aikana tulleet hakemukset käsitellään viikon 34 aikana. Seuraava valintatilaisuus pidetään 6.9.2022.

Liitä hakemukseesi kaikki koulutodistuksesi sekä koulutuksen kannalta olennaiset työ- ja harrastustodistukset. Lisätietoja liitteistä saat koulutuksen vastuuopettajalta.

Huom! Maksuton peruutus 14 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista laskutetaan ensimmäinen osio / laskutuserä sekä toimistomaksu 30€. Opintojen keskeytyessä laskutetaan meneillään oleva osio / laskutuserä kokonaisuudessaan. Mitään koulutusmaksuja ei palauteta. Ylivoimaisen esteen sattuessa ennen koulutuksen alkamista laskutetaan toimistomaksu 30€ ja esteestä on toimitettava lääkärintodistus. Kankaanpään opisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Palautetta koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisalalta

Keräämme näyttötutkinnoista valtakunnallista ARVO-palautetta. Ensimmäinen palautekysely lähetetään osallistujille noin kuukausi sen jälkeen, kun henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) on hyväksytty. Seuraava palautekysely kerätään noin kuukausi siitä, kun näyttötutkinto on kokonaan suoritettu.