Kaksi naista keskustelee sisätiloissa

Ohjauksen osaamisala

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Perustiedot

Missä: Verkko-opinnot

Kesto: 1–2 vuotta

Hinta: 200 € / tutkinnon osa (kokonaishinta muodostuu suoritettavien tutkinnon osien määrästä, neljän suoritettavan tutkinnon osan hinta on yhteensä 800 €) Laskutus tapahtuu tutkinnon osittain.

Laajuus: 150 osp

Seuraava valintatilaisuus pidetään 4.9.2024 klo 9-16. Kaikki hakijat kutsutaan valintatilaisuuteen.

Voit opiskella Kankaanpään opistossa kasvatus ja ohjausalan ammattitutkinnon, ohjauksen osaamisalalla. Ammattitutkintoon tähtäävä koulutus on monimuoto-opiskelua, jota on mahdollisuus opiskella työn ohessa. Voit osallistua koulutukseen myös oppisopimuksella.

Työ kasvatus- ja ohjausalalla vaatii asiakaslähtöisyyttä, palvelumyönteisyyttä, monipuolisia vuorovaikutustaitoja sekä hyvää moraalista harkintaa. Tutkinnon suoritettuasi voit toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan työtehtävissä. Toimintaympäristönä voi olla julkinen tai yksityinen sektori, järjestö tai esimerkiksi päiväkoti, nuorisotila, perhetyö, tuetun asumisen yksikkö, laitos jne.).

Ohjauksen osaamisalan suoritettuasi voit toimia kasvattajana ja ohjaajana. Sinulla on valmiudet edistää työyhteisösi ammatillista vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä, sekä hyödyntää monialaista verkostoa. Tutkinto antaa valmiudet hallita vaativia asiakas- ja ohjaustilanteita eri-ikäisten yksilöiden ja ryhmien kanssa. Mielenkiintoista on toteuttaa elinikäistä ohjausta eri taustaisten ohjattavien kanssa esimerkiksi elämänvaiheiden muutostilanteissa, työllistymisessä tai lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisessä.

Tutkinto on lisäkoulutusta, josta ei saa erillistä ammattinimikettä.

Rakenne – mistä tutkinto koostuu?

Ammattitutkinto on näyttötutkinto ja tutkinnon suorittaminen etenee henkilökohtaisen suunnitelman perusteella. Koulutus muodostuu neljästä tutkinnon osasta (yksi pakollinen ja kolme valinnaista).

Pakollinen tutkinnon osa

  • Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla, 20 osp

Osaamisalan omista valinnaisista tutkinnon osista valitaan kaksi:

  • Aikuisten ohjaus eri elämäntilanteissa (50 osp)
  • Oppijan ja oppimisen ohjaus (40 osp)
  • Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä (40 osp)

Lisäksi tutkintoon sisältyy yleisiä valinnaisia tutkinnon osia yhteensä 30 osp, esim:

  • Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä, 20 osp
  • Suomen kielen lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen ohjaus, 10 osp
  • Kuvallisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa, 10 osp
  • Luonto- ja elämystoiminnan ohjaaminen, 20 osp
  • Ilmaisun ohjaaminen, 20 osp

Vaatimukset – voinko minä hakeutua koulutukseen?

Vaatimuksena koulutukseen osallistumiseen on peruskoulu- ja lukio/yo-tutkinto tai ammatillinen koulutus tai noin 3 vuoden työkokemus.

Lisäksi on huomioitava SORA-lainsäädäntö, jonka mukaan opiskelijaksi ei voida ottaa sellaista henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen.

Opiskeluun ja ammatissa toimimiseen sisältyy myös alaikäisen turvallisuutta koskevia vaatimuksia (32 §). Laki ammatillisesta koulutuksesta L 631/1998 ja L 952/2011.

Opiskelutapa – miten opiskelen?

Tutkintokoulutus suoritetaan kokonaan verkossa ja näytöt toteutetaan alan työpaikalla. Koulutusillat TEAMSissä toteutetaan tiistaisin klo 17-20 ja keskiviikkoisin klo 16-19.

Työpaikalla oppiminen toteutetaan ohjaajan toimintaympäristöissä.

Koulutuksen jälkeen?

Tutkinnon suorittanut voi työskennellä alan vaativissa tehtävissä eri-ikäisten kasvatus- ja ohjaustyössä, eri koulutusasteilla ja -muodoissa, eri hallinnon aloilla sekä vapaa-ajan toiminnassa. Toimintaympäristönä voi olla julkinen sektori, yksityinen sektori, järjestöt sekä muu kasvatus- ja ohjaustyötä tekevä organisaatio.

Kysymysmerkin grafiikkaKysyttävää?

Haluaisitko lisätietoja? Ota yhteyttä!

Elina Kivioja, vastuuopettaja
Puh. 044 7729 202elina.kivioja@kopisto.fi

 

Hehkulampun grafiikkaMiten haen koulutukseen?

Tutkintoon on jatkuva haku. Koulutukseen voit hakeutua milloin tahansa lukuvuoden aikana, koska tutkinto on näyttötutkinto, ja sen suorittaminen etenee henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Seuraava valintatilaisuus pidetään 4.9.2024 klo 9-16 Teamsin välityksellä. Kaikki hakijat kutsutaan valintatilaisuuteen.

Liitä hakemukseesi kaikki koulutodistuksesi sekä koulutuksen kannalta olennaiset työ- ja harrastustodistukset. Lisätietoja liitteistä saat koulutuksen vastuuopettajalta.

Huom! Maksuton peruutus 14 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista laskutetaan ensimmäinen osio / laskutuserä sekä toimistomaksu 30€. Opintojen keskeytyessä laskutetaan meneillään oleva osio / laskutuserä kokonaisuudessaan. Mitään koulutusmaksuja ei palauteta. Ylivoimaisen esteen sattuessa ennen koulutuksen alkamista laskutetaan toimistomaksu 30€ ja esteestä on toimitettava lääkärintodistus. Kankaanpään opisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Sähköpostigrafiikka

Palautetta koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisalalta

Keräämme näyttötutkinnoista valtakunnallista ARVO-palautetta. Ensimmäinen palautekysely lähetetään osallistujille noin kuukausi sen jälkeen, kun henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) on hyväksytty. Seuraava palautekysely kerätään noin kuukausi siitä, kun näyttötutkinto on kokonaan suoritettu.