Joukko nuoria aikuisia tapaamisessa

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto

Tervetuloa opiskelemaan Kankaanpään opistoon kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto!

Perustiedot

Missä: verkko-opinnot / omalla työpaikalla oppiminen

Kesto: 1–1,5 vuotta

Hinta: 300 € / tutkinnon osa (yht. 900 €)

Laajuus: 180 osp

Tutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on työkokemusta, alan työpaikka ja kiinnostusta oman työn ja työyhteisön toiminnan kehittämiseen. Edellytyksenä on myös aiempi tutkinto kasvatus- ja ohjausalalta.

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto muodostuu neljästä tutkinnon osasta. Tutkinnossa on yksi pakollinen tutkinnon osa, Kasvatus- ja ohjausalan kehittämistoiminta muuttuvissa toimintaympäristöissä. Tämän tutkinnon osan suorittamisella varmistetaan vankka ja ajantasainen tietämys ja osaaminen kasvatus- ja ohjausalan toimintaympäristön nykytilasta ja tulevaisuudesta. Pakollinen tutkinnon osa antaa opiskelijalle valmiudet suunnitella ja toteuttaa työelämälähtöisen kehittämishankkeen.

Valinnaiset tutkinnon osat ovat kasvatus- ja ohjausmenetelmien kehittäminen, monialainen yhteistyö kasvatus- ja ohjausalalla sekä laajan ja pidempikestoisen kehittämisprosessin toteuttaminen kasvatus- ja ohjausalalla. Tutkinnon suorittaneen osaaminen rakentuu sen mukaan, mitä valinnaisia tutkinnon osia hän on suorittanut. Kokonaisuudessaan Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Tutustu tästä tarkemmin tutkinnon perusteisiin.

Opiskelutapa – miten opiskelen?

Koulutuksen teoriaosuus toteutetaan verkko-opintoina ja opintopiirityöskentelynä, näytöt ja niihin liittyvät kehittämistoimet tapahtuvat omalla työpaikalla. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintojen kehittämissuunnitelma (HOKS) opintojen alkaessa ja siinä huomioidaan aiempi alan koulutus sekä työkokemus.

Koulutuksen kesto on yksilöllinen, keskimäärin 1–1,5 vuotta.

Koulutuksen jälkeen

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinnon suorittanut kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan laajan kehittämishankkeen omassa työyhteisössään. Hän pystyy arvioimaan ja valitsemaan toimintaympäristön kannalta merkittävimmän ja soveltuvimman kehittämiskohteen ja/tai toimintatapamuutoksen. Tutkinnon suorittanut kykenee perustelemaan kehittämishankkeen tai toimintatapamuutoksen tarpeellisuuden työyhteisössä. Hän osaa valita oikean menetelmän tavoitteen saavuttamiseksi.

Kysymysmerkin grafiikkaKysyttävää?

Haluaisitko lisätietoja? Ota yhteyttä!

Pauli Pukaralammi, opettaja
Puh. 040 7413167pauli.pukaralammi@kopisto.fi

 

Hehkulampun grafiikkaMiten haen koulutukseen?

Tutkintoon on jatkuva haku. Koulutukseen voit hakeutua milloin tahansa lukuvuoden aikana, koska tutkinto on näyttötutkinto, ja sen suorittaminen etenee henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Liitä hakemukseesi kaikki koulutodistuksesi sekä koulutuksen kannalta olennaiset työ- ja harrastustodistukset. Lisätietoja liitteistä saat koulutuksen vastuuopettajalta.

Huom! Maksuton peruutus 14 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista laskutetaan ensimmäinen osio / laskutuserä sekä toimistomaksu 30€. Opintojen keskeytyessä laskutetaan meneillään oleva osio / laskutuserä kokonaisuudessaan. Mitään koulutusmaksuja ei palauteta. Ylivoimaisen esteen sattuessa ennen koulutuksen alkamista laskutetaan toimistomaksu 30€ ja esteestä on toimitettava lääkärintodistus. Kankaanpään opisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Sähköpostigrafiikka

Palautetta kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkintosta

Keräämme näyttötutkinnoista valtakunnallista ARVO-palautetta. Ensimmäinen palautekysely lähetetään osallistujille noin kuukausi sen jälkeen, kun henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) on hyväksytty. Seuraava palautekysely kerätään noin kuukausi siitä, kun näyttötutkinto on kokonaan suoritettu.