Tietosuoja

Tietosuoja-asetus on astunut voimaan 25.5.2018.

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) on alettu soveltamaan 25.5.2018. Asetus koskee kaikkia organisaatioita EU:n alueella ja sen tavoitteena on yhtenäistää henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä.

Kankaanpään opistossa tietosuoja-asiat on aina otettu vakavasti, ja olemme huomioineet myös tietosuoja-asetuksen tuomat uudistukset. Vastaamme asetuksen vaatimiin rekisteröidyn informointivelvoitteisiin seuraavilla kohdilla.

Mitä henkilötietoja keräämme ja mihin tarkoitukseen?

Keräämme tietoa hakijoistamme ja opiskelijoistamme koulutus-, ruokailu- ja majoituspalvelujen tarjoamiseksi. Tietoja kerätään, käsitellään ja arkistoidaan näiden palvelujen tarjoamiseksi ja laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi.

Keräämämme tieto perustuu opiskelijan hakuvaiheessa luovuttamiin tietoihin ja opintojen aikana kertyviin tietoihin. Näitä ovat muun muassa opintosuoritukset ja arvioinnit.

Tietojen käsittely

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, sen tuomia rekisterinpitäjän velvollisuuksia ja rekisteröidyn (hakija tai opiskelija) oikeuksia.

Tietoja säilytetään ja käsitellään siten, että ulkopuolisten ei ole mahdollista päästä niihin käsiksi. Tietoihin pääsyä on rajattu sisäisesti eritasoisilla käyttöoikeuksilla. Verkkosivuillamme on kerrottu tarkemmin tietosuojapolitiikastamme.

Tietojen luovuttaminen

Tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille vain laissa määriteltyjä viranomaistehtäviä varten.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi tarkistaa henkilötietonsa ja opintoihinsa liittyvät tiedot Wilma-käyttöliittymästä, johon kirjaudutaan opiskelijan tunnuksilla. Rekisteröity voi päivittää käyttöliittymässä perus- ja yhteystietonsa.

Muissa tietojen tarkastamista tai oikaisua koskevissa pyynnöissä käytä Kankaanpään opiston verkkosivuilla olevaa Rekisteritietojen tarkastus- tai oikaisupyyntölomaketta. Tulosta täytetty lomake ja toimita se Kankaanpään opistolle henkilökohtaisesti etukäteen sovittuna ajankohtana. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi.

Tietojen poistaminen ei ole mahdollista lakisääteisten tehtävien suorittamiseen liittyvien tietojen osalta, eikä laissa määriteltyjen säilytysaikojen puitteissa.


Mikäli sinulla on lisää kysyttävää Kankaanpään opiston tietosuojasta, olethan yhteydessä tietosuojavastaavaamme:

Satu Rydberg, opintosihteeri
Puh. 044 7729 228
satu.rydberg@kopisto.fi

Lisätietoa tietosuoja-asetuksesta on saatavilla valvontaviranomaisen verkkosivuilla tietosuoja.fi.