Henkilö kirjoittaa paperille

Opinto-ohjaus

Opintojen ohjaus on opiskelijan kasvua tukevaa toimintaa, johon osallistuvat ryhmänohjaajan ja muiden opettajien lisäksi koko henkilöstö.

Opinto-ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija osaa toimia oppilaitosyhteisössään ja suunnitella opintonsa ja sitoutua opiskeluun, jolloin hänen on tiedettävä tutkintoon sisältyvät opinnot ja valinnaisuus. Opiskelijan tulee osata seurata opintosuoritusten kertymistä ja hakea tukea opintojensa suunnittelulle. Hänen tulee osata hakea tukea mahdollisissa opiskeluun liittyvissä vaikeuksissa sekä työtä tai opiskelupaikkaa myös ulkomailta.

Tuija Stark, opinto-ohjaaja
puh. 044 7729 241
Lähetä sähköpostia!