Erilliset tutkinnon osat

Voit suorittaa Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnosta myös erillisiä tutkinnon osia. Tutkinnon osan hinta on 200 €.

Henkilöstön ja osaamisen johtaminen, 50 osp

Kaikki opintopiiritehtävät tehdään omaan johtamistoimintaan liittyvään henkilöstön ja osaamisen johtamiseen. Niissä avataan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia ja kriteereitä. Ne helpottavat sinua mm. kirkastamaan henkilöstöhallinnon menestystekijöitä, osallistamaan henkilöstöä toiminnan kehittämiseen sekä antamaan henkilöstölle myönteistä palautetta sekä luomaan toimivat palkitsemismenettelyt. Opintopiireissä käytettään käänteisen oppimisen menetelmää ja ne toteutetaan pariopettaja mallilla. Opintopiireissä opettajina ovat sekä Pauli Pukaralammi että vastuuopettaja Kaarina Ketola.

 • 10.8.2021 klo 13.00-16.00 Johdantoluento Henkilöstön ja osaamisen johtaminen, SM Pauli Pukaralammi
 • 1.9.2021 klo 13.00-16.00 Opintopiiri 1.
 • 22.9.2021 klo 13.00-16.00 Opintopiiri 2.
 • 26.10.2021 klo 13.00-16.00 Opintopiiri 3.

Tämän jälkeen osoitetaan osaaminen omassa henkilöstön ja osaamisen johtamistyössä. Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Kun tutkinnon osa on arvioitu, kirjoitetaan siitä osatutkintotodistus.

Asiakkuuksien johtaminen, 50 osp

Kaikki opintopiiritehtävät tehdään omaan johtamistoimintaan liittyvään asiakkuuksien johtamiseen. Niissä avataan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia ja kriteereitä. Ne helpottavat sinua mm. kirkastamaan asiakastyön menestystekijöitä, osallistamaan asiakkaita toiminnan kehittämiseen sekä mittaamaan ja kehittämään asiakastyytyväisyyttä. Opintopiireissä käytetään käänteisen oppimisen menetelmää ja ne toteutetaan pariopettaja mallilla. Opintopiireissä opettajina ovat sekä Pauli Pukaralammi että vastuuopettaja Kaarina Ketola.

 • 23.8.2021 klo 13.00–16.00 Johdantoluento Asiakkuuksien johtaminen, SM Pauli Pukaralammi
 • 27.9.2021 klo 14.00–16.00 Opintopiiri 1.
 • 11.10.21 klo 14.00–16.00 Opintopiiri 2.
 • 8.11.21 klo 14.00–16.00 Opintopiiri 3.

Tämän jälkeen osoitetaan osaaminen omassa asiakkuuksien johtamistyössä. Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Kun tutkinnon osa on arvioitu, kirjoitetaan siitä osatutkintotodistus.

Projektin johtaminen, 50 osp

Kaikki opintopiiritehtävät tehdään omaan johtamistoimintaan liittyvään projektin johtamiseen. Niissä avataan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia ja kriteereitä. Ne helpottavat sinua mm. luomaan perusteet kehittämisprojektille, miten eri tavoin varmistat projektin onnistumisen ja miten projektille asetetut tavoitteet saavutettiin. Opintopiireissä käytetään käänteisen oppimisen menetelmää ja ne toteutetaan pariopettaja mallilla. Opintopiireissä opettajina ovat sekä Pauli Pukaralammi että vastuuopettaja Kaarina Ketola.

 • 17.8.2021 klo 13.00–16.00 Johdantoluento Projektin johtaminen, SM Pauli Pukaralammi
 • 7.9.2021 klo 9.00–11.00 Opintopiiri 1.
 • 6.10.2021 klo 13.00–15.00 Opintopiiri 2.
 • 9.11.2021 klo 13.00–15.00 Opintopiiri 3.

Tämän jälkeen osoitetaan osaaminen omassa projektin johtamistyössä. Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Kun tutkinnon osa on arvioitu, kirjoitetaan siitä osatutkintotodistus.

Talouden johtaminen, 50 osp

Kaikki opintopiiritehtävät tehdään omaan johtamistoimintaan liittyvään talouden johtamiseen. Niissä avataan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia ja kriteereitä. Ne helpottavat sinua mm. yrityksen strategian mukaisiin ennakointityökaluihin, taloutta koskeviin mittareihin, laadit suunnitelman organisaatiosi talouden kehittämiseksi ja miten seuraat talouden onnistumista tulevaisuudessa. Opintopiireissä käytetään käänteisen oppimisen menetelmää ja ne toteutetaan pariopettaja mallilla. Opintopiireissä opettajina ovat sekä Pauli Pukaralammi että vastuuopettaja Kaarina Ketola.

 • 1.11.2021 klo 13.00–16.00 Johdantoluento Talouden johtaminen, SM Pauli Pukaralammi
 • 22.11.2021 klo 13.00–15.00 Opintopiiri 1.
 • 13.12.2021 klo 13.00–15.00 Opintopiiri 2.
 • 10.1.2022 klo 13.00–15.00 Opintopiiri 3.

Tämän jälkeen osoitetaan osaaminen omassa talouden johtamistyössä. Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Kun tutkinnon osa on arvioitu, kirjoitetaan siitä osatutkintotodistus.

Työyhteisön kehittämisen johtaminen, 50 osp

Kaikki opintopiiritehtävät tehdään omaan johtamistoimintaan liittyvään työyhteisön kehittämisen johtamiseen. Niissä avataan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia ja kriteereitä. Ne helpottavat sinua mm. tunnistamaan työyhteisön uudistamistarpeet, osallistamaan henkilöstöä toiminnan kehittämiseen työyhteisötaitojen avulla sekä sitouttaa henkilöstö muutokseen. Opintopiireissä käytettään käänteisen oppimisen menetelmää ja ne toteutetaan pariopettaja mallilla. Opintopiireissä opettajina ovat sekä Pauli Pukaralammi että vastuuopettaja Kaarina Ketola.

 • 3.11.2021 klo 13.00-16.00 Johdantoluento Työyhteisön kehittämisen johtaminen SM Pauli Pukaralammi
 • 24.11.2021 klo 13.00-15.00 Opintopiiri 1.
 • 14.12.2021 klo 13.00-15.00 Opintopiiri 2.
 • 19.1.2021 klo 13.00-15.00 Opintopiiri 3.

Tämän jälkeen osoitetaan osaaminen omassa työyhteisön kehittämisen johtamistyössä. Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Kun tutkinnon osa on arvioitu, kirjoitetaan siitä osatutkintotodistus.