Säästöpossu

Opintojen rahoitus

Opintojen rahoittamiseen on olemassa erilaisia vaihtoehtoja riippuen opiskelijan lähtötilanteesta. Lue tarkemmat ohjeet aina tuen myöntäjän sivuilta.

Kelan tuet

Tutustu Kelan eri tukimuotoihin: Kelan pikaopas opintoetuuksiin

Opintotukea on mahdollista hakea peruskoulun jälkeiseen päätoimiseen opiskeluun. Sen tarkoitus on turvata opiskelijan toimeentulo opiskelun aikana. Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta.

Opintotuen lisäksi on mahdollista hakea asumistukea ja koulumatkatukea opiskelujen ajalle.

Lue myöntämisehdot ja lisätiedot Kelan sivuilta:
Opintotuki
Asumistuki
Koulumatkatuki
Opintolaina
Lue Kelan tuista opiskelijoille selkosuomeksi

Opistovuosi oppivelvollisille – Musiikin ja kasvun opistovuosi -koulutus

Oppivelvollisuuden laajentaminen koskee niitä nuoria, jotka suorittavat perusopetuksen oppimäärää oppivelvollisina 1.1.2021 tai sen jälkeen. Oppivelvollisuus päättyy, kun oppivelvollinen täyttää 18 vuotta tai kun oppivelvollinen on tätä ennen hyväksytysti suorittanut toisen asteen tutkinnon.

Opistovuosi on oppivelvolliselle maksuton, sisältäen opetuksen ja ruokailujen lisäksi ilmaisen asumisen asuntolassa Kankaanpään opiston kampuksella. Maksuttomuus päättyy sen kalenterivuoden lopussa, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta. Jos opiskelija on sitä ennen suorittanut toisen asteen koulutuksen, maksuttomuus päättyy aiemmin.

Oppivelvolliset opiskelijat voivat saada opintotukea ja koulumatkatukea.

Lue myöntämisehdot ja lisätiedot Kelan sivuilta: Kelan pikaopas opintoetuuksiin

Aikuiskoulutustuki

Jos sinulla on riittävä työhistoria ja olet työelämässä oleva palkansaaja tai yrittäjä, voit saada oikeuden hakea aikuiskoulutustukea. Aikuiskoulutustuen ehdoista voit lukea lisätietoja täältä: Työllisyysrahaston aikuiskoulutustuki

Työttömyysetuus opintojen ajaksi

Jos olet vähintään 25-vuotias työtön henkilö, voit saada työttömyysetuutta päätoimisen opiskelun ajaksi. Saadaksesi työttömyysetuutta sinun on täytynyt ilmoittautua TE-toimistoon työnhakijaksi, ja työhaun on oltava voimassa. Työ- ja elinkeinotoimisto päättää, täyttyvätkö tuen myöntämisen ehdot. Tukea täytyy hakea ennen opintojen alkua. Lue lisää: https://tyomarkkinatori.fi/henkiloasiakkaat/koulutus

Kun olet suorittanut koko tutkinnon, voit hakea ammattitutkintostipendiä Työllisyysrahastolta:
Työllisyysrahaston stipendi valmistuvalle

 

Hakemukset pystyt pääsääntöisesti tekemään sähköisesti rahoittajan sivujen kautta. Paperiset lomakkeet voit toimittaa Kankaanpään opistolle (Opistonkatu 5, 38700 Kankaanpää). Jos sinulla on kysyttävää, tai tarvitset todistuksen tukeasi varten, ota yhteyttä opintosihteeriisi tai kankaanpaan.opisto@kopisto.fi.