Sosiaalisesti kestävä ammatillinen koulutus (SATAKUNTA)

Opetushallitus rahoittaa hanketta logoHanketoimijoiden yhteisenä toimintana on hyvinvointijohtamisen kehittäminen. Kehittämistyöllä tuetaan ja vahvistetaan oppilaitosten roolia aktiivisina kulttuurisen muutoksen edistäjinä kohti kestävän tulevaisuuden yhteiskuntaa integroituen oppilaitosten laajempiin strategisiin kehittämiskokonaisuuksiin. Tavoitteena on hyvinvointijohtamisen parhaiden käytäntöjen jakaminen Satakunnan ammatillisen koulutuksen alueellisessa verkostossa.

Toteutusaika: 1.1.2023-30.4.2025

Hanketta koordinoi: Länsirannikon koulutus Oy Winnova

Hankkeen yhteistyökumppanit: Kankaanpään opisto ja Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu

Rahoitus: Opetushallitus

Yhteyshenkilö: Marja Kallioniemi, marja.kallioniemi@kopisto.fi, 0447729249