Nuottikirja

Opintojen eteneminen

Opinnot jaetaan PERUSOPINTOIHIN ja SYVENTÄVIIN OPINTOIHIN. Soitto/laulutunnit, yhteismusiikki ja musiikin hahmotusaineiden opinnot sisältyvät koko oppilaan opintopolkuun. Opintojen eteneminen on yksilöllistä, perusopinnot kestävät yleensä 7-9 vuotta ja syventävät 3-4 vuotta. Aikuiset laajan oppimäärän opiskelijat voivat käyttää opintoihinsa korkeintaan 10 vuotta.

Perusopinnoissa suoritetaan taitotasot 1-4 (laulussa ja vapaassa säestyksessä taitotasot 1-3) sekä instrumentti- että muha-opinnoissa. Taitotaso 1 sisältää karuselli- ja mukaliopetuksen. Taitotasot 2-4 etenevät ainekohtaisten opetussuunnitelmien mukaan. Taitotaso on uusi  nimitys entiselle kurssitutkinnolle ja tasosuoritukselle.

Syventävissä opinnoissa otetaan huomioon opiskelijan yksilölliset vahvuudet ja osaaminen. Yhdessä tai useammassa instrumentissä edetään taitotasolle 5. Lopputyö suunnitellaan yhdessä pääaineen opettajan kanssa. Lopputyön toteutus voi olla monimuotoinen.

Jokaiselle oppilaalle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma lukuvuoden alussa. Lukuvuoden päätteeksi opettaja antaa lukuvuosiarvion. HOPS ja arviointi kirjataan oppilashallintojärjestelmä Eepokseen.

  • Taitotasosuorituksia voi tehdä perinteisesti kertasuorituksena tai useassa osassa tunneilla, ryhmätunneilla, konserteissa tai erikseen järjestetyissä taitotasojen suoritustilaisuudessa. Opettaja ja yksi tai kaksi kollegaa arvioivat suoritukset, jotka kirjataan oppilashallintojärjestelmä Eepokseen. Arviointi on sanallista.
  • Perusopintojen päätyttyä oppilas saa TODISTUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PERUSOPINNOISTA. Syventävien opintojen jälkeen annetaan MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTODISTUS.