Pienet lapset tutustuvat soittimiin

Musiikin varhaiskasvatus (muskari)

Muskaritunneilla lauletaan, soitetaan, liikutaan, leikitään ja kuunnellaan musiikkia. Muskarissa saadaan valmiuksia tuleviin soitinopintoihin. Opetus tapahtuu 5-12 lapsen ryhmissä, ryhmät kokoontuvat kerran viikossa.

Vauva- ja perheryhmissä (3 kk-3 v.) aikuinen on lapsen mukana tunneilla. 4-6 -vuotiaat lapset ovat muskaritunneilla ilman huoltajaa. 4-6 -vuotiailla lapsilla toimivat myös soitinmuskariryhmät (esim. viulu- ja bändimuskari).