Käytännön asioita

EEPOS

Sähköiseen oppilashallintojärjestelmään (http://kankaanpaa.eepos.fi/) kirjataan opintojen eteneminen, ohjelmistot, esiintymiset konserteissa ja taitotasosuoritukset. Eepoksen kautta tehdään myös jatkoilmoittautuminen seuraavan lukuvuoden opintoihin ja mahdolliset sivuainetoiveet sekä muut opintoihin liittyvät muutostoivomukset. Oppilaat ja huoltajat voivat seurata opintojen etenemistä omilla tunnuksillaan. Uusia tunnuksia kadonneiden tilalle voi tiedustella toimistolta.

Poissaolot

Oppilaan poissaoloista ilmoitetaan suoraan soiton- tai laulunopettajalle ja ryhmäaineiden opettajille. Musiikkipainotteisten luokkien opettajat eivät välitä tietoa oppilaan poissaolosta musiikkiopistolle. Opettaja ei ole velvollinen korvaamaan oppilaan poissaolosta johtuvia tunteja. Pitempiaikaisissa poissaoloissa kannattaa ottaa yhteys toimistoon. Opettajan lyhyen sairausloman ajaksi ei järjestetä korvaavaa opetusta. Pitempiaikaiseen poissaolo korvataan sijaisjärjestelyin. Joskus tunti voidaan järjestää myös ryhmätuntina tai konserttikäyntinä.

Opintojen päättäminen

Opinnot ilmoitetaan päättyväksi joko Eepoksen kautta jatkoilmoittautumisen yhteydessä tai ottamalla yhteyttä musiikkiopiston toimistoon. Alaikäisen oppilaan opintojen päättymisestä ilmoittaa huoltaja.

Soitin ja nuotit

Karusellioppilaat saavat soittimen lainaksi musiikkiopistolta veloituksetta lukuunottamatta pianoa. Myös varsinaisille oppilaille saattaa löytyä vuokrasoittimia, joista veloitetaan 35-50 euroa lukukaudessa. Lainauksesta ja vuokrauksesta täytetään huoltajien allekirjoittama lomake. Oman soittimen hankinnassa kannattaa kääntyä asiantuntijan eli esimerkiksi soitonopettajan puoleen. Hankittavista nuottimateriaaleista saa tietoa opettajilta.Musiikkiopistopäivinä kannattaa huolehtia siitä että oppilaalla on kaikki tarvittavat nuotit ja soittimet mukana. Musiikkiopistolla on soitinparkki, johon instrurumentin voi tuoda etukäteen.

Harjoittelu

Musiikkiopinnoissa edistyminen opetussuunnitelman vaativalla tavalla edellyttää kotiharjoittelua. Perheen tuki, kannustus ja soittoläksyistä huolehtiminen on sitä tärkeämpää mitä nuoremmasta oppilaasta on kysymys. Opettaja antaa ohjeita kotiharjoitteluun, huoltajat voivat myös olla tunneilla mukana.

Yhteistyö

Opettajat järjestävät vanhempainvartteja tai -iltoja sekä ovat aina tarvittaessa yhteydessä huoltajiin musiikkiopisto-opintoihin liittyvissä asioissa. Huoltajien kannattaa ottaa yhteys opettajiin ja apulaisrehtoriin mikäli opinnoissa ilmenee ongelmia. Joskus motivaatio-ongelmiin löydetään yhdessä ratkaisu. Soitonopettajan olisi hyvä tietää mikäli oppilaalla on todettu oppimiseen liittyviä ongelmia. Tarvittaessa opetussuunnitelmaa voidaan yksilöllistää.

Konsertit

Musiikin kuuntelu on tärkeä osa musiikkikasvatusta. Musiikkiopistolla järjestetään paljon konsertteja joihin yleisöllä on vapaa pääsy. Vapaaehtoinen ohjelmamaksu menee stipendirahastoon. Konserteista tiedotetaan kuukausitiedotteilla, some-kanavilla, musiikkiopiston verkkosivuilla ja oman opettajan välityksellä. Opettajat antavat esiintymisohjeita ja  järjestävät oppilailleen myös pienimuotoisia ei-julkisia esiintymistilaisuuksia. Konsertit pyritään pitämään alle tunnin mittaisina, jotta kaikki jaksavat olla mukana alusta loppuun.