Henkilö soittaa pianoa

Musiikkiopiston esittely

Kankaanpään musiikkiopisto on vuonna 1965 perustettu oppilaitos, jonka ylläpitäjä vaihtui 1.1.2021. Opetuksen järjestäjänä toimii Pohjois-Satakunnan kansanopiston kannatusyhdistys ry. Opetusministeriön luvalla annetaan taiteen perusopetusta musiikissa laajan oppimäärän mukaan.

Musiikkiopistossa tomii myös Avoin osasto, joka on tarkoitettu niille musiikin harrastajille, jotka eivät halua opiskella taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan.

Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää lapsille, nuorille ja aikuisille järjestettävää opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua musiikin ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Taiteen perusopetuksesta säädetään taiteen perusopetuksesta annetussa laissa (633/1998) ja asetuksessa (813/1998). Lähde: https://www.edu.fi/taiteen_perusopetus.

Musiikkiopiston toiminta-alueeseen kuuluvat Kankaanpään lisäksi Jämijärvi, Karvia, Siikainen, Pori (Lavia), Merikarvia ja Pomarkku. Päätoimipaikka on Kankaanpään opiston perinteikäs Aspintalo. Kankaanpäässä voi opiskella myös musiikkipainotteisilla luokilla Keskustan koulussa.