Pienet lapset konsertoivat

Instrumentti- ja lauluopinnot

Karuselliopetukseen voivat hakeutua 6-10 -vuotiaat lapset. Lapsen keskittymiskyvystä ja huoltajien panostuksesta riippuen voidaan soitonopetus aloittaa jo aiemminkin. Ensimmäisen vuoden aikana kokeillaan kolmea eri soitinta joko yksilö- tai 2-3 hengen ryhmäsoittotunneilla. Lukuvuoden lopussa yhdessä huoltajan, lapsen ja apulaisrehtorin kanssa käydyssä keskustelussa mietitään mikä soitin olisi varsinainen soitin, jossa edetään tasolta toiselle pitkäjänteisesti opiskellen. Soitinvalintaan vaikuttavat myös opettajien antamat arviot karusellijaksosta sekä musiikkiopiston resurssit. Joskus on hyvä vielä jatkaa soitinkokeilua seuraavana lukukautena. Musiikkiopisto antaa soittimet karusellioppilaille veloituksetta lainaksi, lukuunottamatta pianoa.

Soitin- ja lauluopetus on yksilöopetusta ja tunti kerran tai kaksi kertaa viikossa. Pääaineen tunnin pituus on yleensä 45 minuuttia, mutta yhteisesti lukuvuosi kerrallaan voidaan sopia 30-75 minuutin mittaisesta tunnista riippuen oppilaan yksilöllisitä ominaisuuksista, tasosta ja tavoitteista. Opetus on pääsääntöisesti lähiopetusta, mutta tarvittaessa soitto- ja laulutunnit voidaan hoitaa myös etäyhteyksillä.

Laulun yksilötunnit voidaan aloittaa oppilaan yksilöllisistä ominaisuuksista riippuen 14-16 -vuotiaana. Laulun opiskeluun tarvittavia taitoja voi harjaannuttaa K12-ryhmässä. Lauluopettaja testaa hakijoiden soveltuvuuden ennen opiskeluoikeuden myöntämistä.

Sivuainetta voi anoa kun opinnot ovat edenneet riittävän pitkälle ja oppilas on motivoitunut harjoittelemaan useampia soittimia.