Seniorit kävelyllä luonnossa

Muistihoitaja/- koordinaattori muistiosaamisen kehittäjille

Tervetuloa opiskelemaan työn ohessa muistihoitajaksi! Opiskelu tapahtuu verkko-opintoina.

Perustiedot

Missä: Tampere / verkko-opinnot

Kesto: 1 vuosi

Hinta: 900 €

Laajuus: 150 osp

 

Opiskele työnohessa muistihoitajaksi kätevästi verkko-opintoina. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Koulutus on suunniteltu henkilöille, jotka haluavat kehittää muistiosaamistaan muistisairauksien varhaiseen tunnistamiseen ja muistipolun kaikkiin vaiheisiin. Koulutuksen aikana suunnitellaan ja toteutetaan omaan muistityöhön liittyvä kehittämistehtävä, jonka etenemistä ohjaamme opintopiireissä.

Koulutuksessa painottuu kehittäjän roolin lisäksi muistihoitajan ja -koordinaattorin tehtäväkenttä. Opinnoissa käsitellään muistisairauksien tunnistamista, aivoterveyden edistämistä ja kuntoutusta, ravitsemusta sekä tietoisuutta lääkeriskeistä muistisairaan hoitopolun eri vaiheissa. Koulutuksessa käydään läpi yleisimmät seurantatestit ja niiden tekemiseen liittyvät ohjeistukset (mm. Cerad).

Koulutus antaa tietoa muistisairaan oikeus- ja sosiaaliturvaan liittyvistä juridisista kysymyksistä. Oppimis- ja kehittämistehtävät koostuvat alan uusimpaan tietoon ja hyviin käytäntöihin liittyvästä tiedosta. Koulutuksessa on mukana asiantuntijaluennoijina alan huippuammattilaisia.

Kenelle koulutus soveltuu?

Koulutukseen osallistuvat ovat yleisimmin sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saaneita ammattilaisia, joilla on jo aiempaa kokemusta vanhustyöstä, ja he tarvitsevat asiakastyössään muistiosaamista asiakkaiden ohjaukseen ja neuvontaan.

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet toimia monipuolisissa muistihoitajan tai muistikoordinaattorin tehtävissä. Koulutuksen aikana voit halutessasi osoittaa osaamisesi Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon valinnaisesta tutkinnon osasta Ikääntyvien toiminnan ohjaaminen, 20 osp.

Rakenne – mistä koulutus koostuu?

Koulutuksessa painotamme kehittäjän roolia omassa työyhteisössä ja osallistujat suunnittelevat ja toteuttavat omaan työhön liittyvän kehittämisprosessin.

Kehittämisprosessin tavoitteena on edistää ja juurruttaa hoitokäytäntöjä muistisairaan asiakkaan ja hänen omaisensa tarpeisiin. Voit koulutuksen aikana ottaa käyttöön jonkun uuden toimintatavan tai yhteistyön, jolla lisäät asiakkaiden ja omaisten osallistumismahdollisuuksia. Tavoitteena on myös jakaa ideoita ryhmän jäsenten kesken ja levittää hyviä hoitokäytäntöjä.

Vaatimukset – voinko minä hakeutua koulutukseen?

Kelpoisuusvaatimuksena koulutukseen on vähintään sosiaali- tai terveysalan perustutkinto esim. lähihoitaja tai alempi tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto esim. sairaanhoitaja, geronomi tai terveydenhoitaja, tai joku muu tutkinto kuten esim. fysioterapeutti tai farmaseutti.

Opiskelutapa – miten opiskelen?

Opinnot voi suorittaa työn ohessa. Opiskelet joko omakustanteisesti tai oppisopimuksella. Lähiopetus ja opintopiirityöskentely toteutetaan verkko-opintoina. Myös alansa huippuasiantuntijoiden luennot toteutetaan verkossa Teamsin välityksellä!

Koulutus sisältää yhden lähiopetuspäivän (muistitestit) Tampereella ja muu opetus ja ohjaus toteutetaan iltaisin (klo 16.15-19.15) verkossa. Koulutuksen aikana tehdään omaan muistityöhön liittyviä oppimistehtäviä sekä laajempi, omaan muistityöhön liittyvä kehittämisprosessi. Opiskelija voi halutessaan näyttää osaamisensa näytössä. (Ikääntyvien toiminnan ohjaaminen, 20 osp).

Koulutuksessa painottuu kehittäjän roolin lisäksi muistihoitajan ja -koordinaattorin tehtäväkenttä. Opinnoissa käsitellään muistisairaan ihmisen hoitopolku, ennaltaehkäisevää aivoterveyttä, sairauden tunnistamista, ravitsemukseen liittyviä aiheita sekä seurantatestit ja niiden tulkinta (mm. Cerad). Perehdymme muistisairaan kuntoutukseen ja lääkeriskien tunnistamiseen.

Käsittelemme myös muistisairaan oikeus- ja sosiaaliturvaan liittyviä kysymyksiä ja teemme alan uusimpaan tietoon ja alan Hyviin käytäntöihin liittyviä oppimis- ja kehittämistehtäviä.

Kustannukset

Omakustanteisen koulutuksen kokonaishinta 900 €, laskun voi maksaa useammassa erässä (yleensä 4. erässä). Ikääntyvien toiminnan ohjaaminen tutkinnon osan näyttö sisältyy koulutuksen hintaan. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, jolloin siitä tehdään tarjous oppisopimustoimistolle. Kerro toiveestasi ensin työnantajallesi.

Maksuton peruutus 14 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista laskutetaan ensimmäinen osio / laskutuserä sekä toimistomaksu 30€. Opintojen keskeytyessä laskutetaan meneillään oleva osio / laskutuserä kokonaisuudessaan. Mitään koulutusmaksuja ei palauteta. Ylivoimaisen esteen sattuessa ennen koulutuksen alkamista laskutetaan toimistomaksu 30€ ja esteestä on toimitettava lääkärintodistus. Kankaanpään opisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Koulutuksen jälkeen?

Koulutus antaa sinulle valmiudet toimia muistihoitajan tai muistikoordinaattorin tehtävissä.

Kysymysmerkin grafiikkaKysyttävää?

Haluaisitko lisätietoja? Ota yhteyttä!

Marja Kallioniemi, rehtori
Puh. 044 7729 249 • marja.kallioniemi@kopisto.fi

Hehkulampun grafiikkaMiten haen koulutukseen?

Tällä hetkellä ei ole suunnitelmissa kyseisen koulutuksen käynnistäminen.

 

Sähköpostigrafiikka

Palautetta muistihoitajakoulutuksesta

Kankaanpään opisto on järjestänyt muistihoitajakoulutusta vuodesta 2008 alkaen. Meillä on tutkittua tietoa koulutuksen vaikutuksista opiskelijoiden urakehitykseen. Muistihoitajakoulutuksemme on valtakunnallisesti tunnettu ja saanut laajalti tunnustusta.

Keräämme opiskelijoilta säännöllistä asiakaspalautetta ja tietoja koulutuksen vaikuttavuudesta. Olemme sitoutuneet koulutuksemme jatkuvaan parantamiseen.