Hyvinvointiavustaja-koulutus

Vapaan sivistystyön oppilaitoksille työ- ja työllistymismahdollisuuksia
vahvistava koulutus.

Perustiedot

Toteutusaika: 9.4.2020-31.12.2021

Yhteyshenkilö: Pekka Vuorisalo, pekka.vuorisalo@kopisto.fi, 0447729237

Hyvinvointi-avustajat työskentelevät hoitoalan avustavissa tehtävissä esim. vanhus-, vammais- ja kotipalvelussa sekä asumispalveluyksiköissä. Työtehtävät liittyvät ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, siivous-, kuljetus- ja saattajapalveluihin. Lisäksi asiakkaan avustaminen digitaalisten palvelujen käytössä, ulkoiluttamisessa sekä sosiaalisessa kanssakäymisessä. Virtuaalinen oppimisympäristö Moodle ja Office365 pilvipalvelut mahdollistavat opintojen syventämisen tai laajentamisen opiskelijan tarpeiden mukaisesti.

Kohderyhmä

 • alalle hakeutuvat työllistymismahdollisuuksien vahvistamiseksi
 • henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja terveydeltään alalla soveltuvat (sovelletaan SORA lainsäädäntöä)

Kohderyhmän haussa mukana kuntien nuorisotyö ja etsivä nuorisotyö, hakeva ja tukeva toiminta, opinto-ohjaajat, ohjaamot, työpajat ja seurakuntien nuorisotyö.

Opintojen aikana tukena opetushenkilöstö, opinto-ohjaaja ja oheiskasvattajat, lisäksi terveydenhoitajan tarkastus. Kaikille opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma ja urasuunnitelma. Työssäoppimisjakson (2 ov) aikana on mahdollista suorittaa kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon tutkinnon osa Ikääntyvien toiminnan ohjaaminen. Opinto- ja uraohjaus ja ohjaaminen alan työelämään kulkee mukana opiskelun ajan vahvasti henkilökohtaistettuna.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen sisältö koostuu mm. seuraavista aihealueista:

 • eri-ikäiset ja toimintakyvyltään erilaiset asiakkaat
 • apuvälineiden käyttö ja huolto
 • virikkeellisen toiminnan järjestäminen
 • alan säädökset, määräykset ja toimintaperiaatteet
 • arvot ja ammattieettiset periaatteet
 • tietosuoja ja salassapito
 • laatusuositukset ja omavalvonta
 • viestintä ja dokumentointi
 • ihmissuhde ja vuorovaikutustaidot
 • kestävä kehitys
 • työhyvinvointi ja työergonomia

Hankerahoituksella toteutettava koulutus on osallistujalle maksuton. Osallistujilta kerätään palautetta ja taustatietoja hankeraportointia varten.

Kysyttävää?

Haluaisitko lisätietoja? Ota yhteyttä!

Pekka Vuorisalo
pekka.vuorisalo@kopisto.fi, puh. 0447729237

Miten haen koulutukseen?

Seuraavan ryhmän aloitusta ei ole vielä sovittu, päivitämme tiedon mahdollisimman pian!

Opiskelijoiden uratarinoita