VIERKO – Vieraskielisen opetuksen kehittäminen ja kotimaisten kielten opetuksen tarjonnan ja laadun parantaminen ammatillisessa koulutuksessa

Strategiarahoituksella 2023 läpivietävässä hankkeessa edistetään vieraskielistä koulutusta ja S2/R2-kielten opetuksen tarjontaa ja laatua. Vierkon toimintaa läpileikkaa aiemmissa hankkeissa tuotetun materiaalin ja koulutuksen jalkauttaminen, vertaisoppiminen, yhteistyö ja verkostoituminen. Tekoälyn mahdollisuudet huomioidaan erilaisten toimintamallien kehittämisessä. Vierko tekee yhteistyötä myös muiden strategiahankkeiden kanssa.

Toteutusaika: 20.11.2023-31.12.2024

Hanketta koordinoi: Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Keuda

Hankkeen yhteistyökumppanit: VIERKO -koulutus- ja kehittämiskokonaisuuteen osallistuu 62 koulutuksenjärjestäjää

Yhteyshenkilö: Marja Kallioniemi, marja.kallioniemi@kopisto.fi, 0447729249

Hankesivut: https://www.keuda.fi/keuda/hankkeet/vierko/