Strapetsi – Strategisen ja pedagogisen toiminnan johtaminen

Hankkeen tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen  johtamista ammatillisen koulutuksen toiminnan vaikuttavuuden, tuloksellisuuden ja laadun vahvistamiseksi. Hankkeella tuetaan ja kehitetään ammatillisen koulutuksen hallinnon ja operatiivisen johdon toiminnan ohjausta, vahvistaen sen vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta.

Hankkeessa on neljä kehittämiskokonaisuutta, jotka tukevat strategisen ja pedagogisen johtamisen toimintamallin laadintaa, sekä lisäksi ruotsinkielinen läpileikkaava kokonaisuus:

  1. Pedagogiikan ja asiakkuuksien johtaminen
  2. Laadunhallinnan ja -johtamisen osaaminen
  3. Osaamisen ja henkilöstön johtaminen
  4. Tulevaisuus ja visionäärinen johtaminen

Toteutusaika: 1.12.2023-31.12.2024

Hanketta koordinoi: Verkostoa koordinoi Turun kaupunki

Hankkeen yhteistyökumppanit: Tavoitteiden saavuttamisesta vastaa 81 ammatillisen koulutuksen järjestäjän verkosto

Yhteyshenkilö:Marja Kallioniemi, marja.kallioniemi@kopisto.fi, 0447729249
Hankkeen www-sivut: https://blog.edu.turku.fi/strapetsi/