Sata uraa ammatillisesta!

Euroopan unioni - Euroopan aluekehitysrahasto ja Vipuvoimaa EU:lta logotSata uraa ammatillisesta! -hankkeella edistetään ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuutta, vahvistetaan opiskelijoiden työmarkkinoille kiinnittymistä ja motivoidaan jatkuvaan oppimisen sekä kannustetaan ammatilliseen ja alueelliseen liikkuvuuteen.

Hanke vahvistaa positiivista mielikuvaa ammatillisesta koulutuksesta nostamalla esiin positiivisia uratarinoita ja kertomalla koulutuksesta, oppimisesta ja työntekemisestä kiinnostavalla ja innostavalla tavalla. Samalla tehdään näkyväksi Satakunnan alueen monipuolisia työllistymismahdollisuuksia ja herätetään ammattiin opiskelevien kiinnostus erityisesti oman maakunnan työpaikkatarjontaan. Hanke tuo opiskelijoiden, erityisesti työmarkkinoilla olevien ensikertalaisten, kokemukset ja tarinat esiin.

Toteutusaika: 1.4.2020 – 31.3.2023

Hanketta koordinoi:Länsirannikon Koulutus Oy Winnova

Hankkeen yhteistyökumppanit: Kankaanpään opisto, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu

Yhteyshenkilö: Marja Kallioniemi, marja.kallioniemi@kopisto.fi, 0447729249

Sata uraa ammatillisesta! tavoitteena on

 • lisätä ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuutta Satakunnan ja Vakka-Suomen alueella
 • lisätä em. alueiden elinvoimaisuutta ja yksilöiden hyvinvointia, osallisuutta ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia
 • osallistaa kohderyhmä (opiskelijat, työpaikat)ammatillisen koulutuksen kehittämiseen ja nostaa ammatillisen koulutuksen kohderyhmien ääni esiin ammatillisen koulutuksen sisältöjen, menetelmien ja oppimisympäristöjen kehittämisessä
 • ottaa opiskelija- ja työnantajakokemus huomioon aiempaa kokonaisvaltaisemmin ammatillisen koulutuksen ohjauspalveluissa, opetussisällöissä, oppimisympäristöissä ja opintopoluissa.
 • vahvistaa ammatillisista oppilaitoksista valmistuvien ja jo työelämään siirtyvien työelämään kiinnittymistä, jatkuvan oppimisen sisäistämistä ja ammatillisen osaamisen uusintamista elämän eri vaiheissa
 • lisätä valmiutta ammatilliseen liikkuvuuteen.

Sata uraa ammatillisesta! -hanke

kehittää ja vahvistaa koulutuksesta työelämään ja työelämästä koulutukseen siirtymistä tukevia jatkuvan oppimisen menetelmiä ja palveluita ja monipuolistaa koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta

 • jatkuvan oppimisen tuki ja ohjaus
 • opiskelijoiden työllistymistä ja laadukasta uraohjausta tukevan asiantuntemuksen kehittäminen ja levittäminen
 • alumnitoiminta
 • valmistuneiden seurantatutkimukset
 • kummiyritystoiminta

Satauraa logo