OPAS: Opintojen Suunnitteluun, Oppimiseen ja Ammatilliseen Siirtymään tukea

Opetushallitus rahoittaa hanketta logo

Hanke pähkinänkuoressa:

Parantaa kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon opiskelijoiden opintojen suunnittelua, oppimista, uravalintoja ja elämänhallintaa siten, että opiskelijoiden hyvinvointi paranee,  opintojen keskeyttäminen vähenee ja valmistumisaika lyhenee.

Kehittää kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon sisältöjä, opetusmenetelmiä ja arviointikäytäntöjä vastaamaan työelämän ja yhteiskunnan muuttuvia tarpeita siten, että opiskelijoiden osaaminen, työllistyminen ja jatko-opintokelpoisuus paranevat.

Jatko-opintoihin suuntaavien HUMAK ammattikorkeakoulun väyläopintojen mallin kehittäminen ja osaamista vahvistavien yksittäisten opintojaksojen esim. matemaattisluonnontieteellisessä ja kielellisessä osaamisessa kehittäminen.

Kehittää erilaisia myös muita tapoja tukea ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden osaamista kohti korkeakoulua kuin väyläopinnot.

Toteutusaika: 8.12.2023-30.6.2025

Hankkeen yhteistyökumppanit: Hankkeessa on mukana 63 koulutuksen järjestäjää.

Rahoitus: Opetushalllitus

Yhteyshenkilö: Marja Kallioniemi, marja.kallioniemi@kopisto.fi, 0447729249