Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus 2023 

– Digikyvykkyyden vahvistaminen

Tämän hankkeen keskeinen tavoite on tukea ammatillisen koulutuksen järjestäjien digikyvykkyyden pitkäjänteistä kehittämistä ja luoda valmiuksia valtakunnallisesti laajan yhteistyöverkoston muodostumiselle.

Hankkeen tehtävänä on jalkauttaa ja vakiinnuttaa vuonna 2022 ja 2023 rahoitettujen oppimisanalytiikka, kokonaisarkkitehtuuri, digitaalisen osaamisen ja tieto-osaamisen -hankkeissa tuotettuja toimintamalleja valtakunnallisesti. Lisäksi varmistetaan edellä mainituissa hankkeissa tuotettujen materiaalien ylläpitäminen ja päivittäminen, sekä toiminnan edellyttämän verkoston syntyminen ja jatkuvuus.

Kankaanpään opisto on mukana seuraavissa työpaketeissa:

  • TP1: Digikyvykkyys osaksi toimintaa
  • TP 1.4 Digiosaamisen jalkauttaminen Digiosaava -hankkeissa tuotetuttuja toimintamalleja ja materiaaleja hyödyntäen.

Tavoitteena on organisaation digikyvykkyyden vahvistamisen suunnitelman laatiminen ja verkoston yhteiseen toimintaan osallistuminen. 

Toteutusaika: 1.1.2024-31.12.2024

Hankkeen yhteistyökumppanit: Hankeverkosto koostuu laajasta ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkostosta, mukana on 89 koulutuksen järjestäjää

Hankekoordinaattori: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Yhteyshenkilö:Marja Kallioniemi, marja.kallioniemi@kopisto.fi, 0447729249
Hankkeen www-sivut: digikyvykkyys.info