Kompassi henkilön kädessä

Oppisopimus

Työpaikalla oppiminen

Opiskelija voi hankkia osaamista erilaisissa oppimisympäristöissä ja joustavasti niitä yhdistellen. Työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta kutsutaan työelämässä oppimiseksi.

Se on aina tavoitteellista ja ohjattua, ja siihen voidaan yhdistää koulutusta esimerkiksi

  • oppilaitoksen opetustiloissa,
  • verkko-oppimisympäristöissä,
  • virtuaalisissa oppimisympäristöissä sekä
  • itsenäisesti opiskellen.

Työelämässä oppimisesta sovitaan oppisopimuksella tai koulutussopimuksella.

Lisätietoja oppisopimuksesta voit lukea Opetushallituksen sivuilta.

Opintososiaaliset edut oppisopimuskoulutuksessa: Laki ammatillisesta koulutuksesta, pykälä 102§